Soittolistaviikko: Mountains

Vuoristoisia sointuja viikonloppuun!

Norge roadtrip-83

MOUNTAINS

 

Foals – Mountain at My Gates
Of Monsters and Men – Mountain Sound
Husky Rescue – Mountains Only Know

Kate Bush – King of the Mountain
The Lighthouse and the Whaler – Under Mountain, Under Ground
Little Chief – Mountain Sound
Fleet Foxes – Blue Ridge Mountains
Gungor – I am Mountain
Tired Pony – The Ghost of the Mountain
Midlake – Small Mountain
Fleet Foxes – Tiger Mountain Peasant Song
Findlay Brown – Mountain Falls for the Sea
Gustavo Santaolalla – Brokeback Mountain 2
PJ Harvey – The Mountain
Iron & Wine – Upward Over the Mountain
Jukka Ässä – Vuoret
Tori Amos – Mountain
Goldfrapp – Felt Mountain
Mira Luoti – Vuoret
Radical Face – Mountains
Abel Korzeniowski – Up the Side of a Mountain
Tiny Vipers – Tiger Mountain
Fionn Regan – Snowy Atlas Mountains
Message To Bears – Mountains
Goldmund – All Four Holy Mountains
Ludovico Einaudi – Mountain
Richard Armitage – Misty Mountains

 

Here are some mountain sounds for the weekend!